Karten für den Kartentausch Juni 2006
mit dem Thema "Stilleben"
Briggi an Schmetterling
Ede an IrisZ
Geli an Kegelmutti
Holzspan an Edeltraud
IrisZ an Ede
Ive an Zotty
Maria6005 an Sweppes
Kegelmutti an Geli
Schmetterling an SteffiT
SteffiT an Lili
Sweppes an Maria6005_01
Sweppes an Maria6005_02
Zotty an Ive
Lili an Briggi